De Lesmethode

RIS betekent Rijopleiding In Stappen en is ontwikkeld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en landelijk door het CBR ingevoerd in 2003. Het doel van de RIS opleiding is om je beter voor te bereiden op deelname aan het verkeer. De methode bestaat uit 4 modules die op elkaar aansluiten, ik als instructeur loop samen met jou al deze modules door.

Module I

Het bedienen en beheersen van de auto.

Controle binnen en buiten auto, goede zit- en stuurhouding, sturen, schakelen, gas geven, remmen en meer.

Module II

Het goed omgaan met eenvoudige verkeerssituaties

Wegrijden en stoppen, volgafstand, kruispunten en bijzondere verrichtingen.

Module III

Het goed uitvoeren van complexe verkeersmanoeuvres

Rijstrook wisselen, inhalen, invoegen, uitvoegen, rotondes, erven, spoorwegovergangen, voetgangersoversteekplaatsen en tram- en bushaltes.

Module IV

Veilige en verantwoorde verkeersdeelname onder alle omstandigheden.

Moeilijke omstandigheden, ritvoorbereiding, ROSO-training, milieuverantwoord rijden en meer.

 

Na de modules

Na het voltooien van elke module volgt er een toets . De toetsen van module 1 en 2 worden afgenomen door mij, je instructeur, terwijl module 3 (Tussentijdse Toets) en 4 (Praktijkexamen) worden getoetst door iemand van het CBR.

Op aanvraag mag ik als je instructeur achterin zitten bij deze toetsen.

Voordelen van RIS